Lluís de la Fuente – Arquitectura

 

[slider_pro id=”86″]
“…jo només em guio del revés del que es diu. No és l’oposat, és el revés. El revés em dóna molta tranquil·litat perquè em permet veure com estan fetes les coses. Estan fetes del revés per a que després es vegin pel dret. I el dret enganya, enganya sempre…”Juan Benet, En la penombra.

[slider_pro id=”86″]
“… yo solo me guío por el revés de lo que se dice. No es lo opuesto, es el revés. El revés me da la tranquilidad porque me permite ver como están hechas las cosas. Están hechas del revés para que después se vean por el derecho. Y el derecho engaña, engaña siempre… “

Juan Benet, En la penumbra.

[slider_pro id=”86″]
“… I only guide myself by the reverse of what is said. Not the opposite, but the reverse side of things. The reverse view gives the chance to look at how things are made. They are made in reverse so that afterwards they can be seen from the right. But the right misleads, always misleads…”

Juan Benet, In the Twilight.